Södra Lasarettsvägen (Trafiklösning centrala stan)

Arbete som utförs: 9 augusti 2021 påbörjas gatuarbetet på Södra Lasarettsvägen. Inleder vid korsningen Strandgatan och arbetar norrut under augusti september. Gatan kommer färdigställas under 2022.

Område: Skellefteå

Plats: Södra Lasarettsvägen

Planerad start: 2021-08-09

Förväntas klart: 2022

Mer om arbetet: Parkeringsplatserna längst Södra Lasarettsvägen tas bort i och med att gatan byggs om.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: