Brobyte väg 95 och vägavstängning Klockarbergsvägen

Bron över Klockarbergsvägen ska bytas ut för att få högre bärighetsklass. Klockarvägen kommer stängas helt under två års byggtid.

Planerad start: 2021-09-27

Förväntas klart: 2023-10-01

Bron längs väg 95 (Järnvägsleden) över Klockarbergsvägen ska bytas ut för att uppnå högsta bärighetssklass (BK4) för att klara tyngre fordon. Under arbetets gång kommer all trafik på väg 95 vid broläget att ledas förbi på en tillfällig omfartsled.

Klockarbergsvägen kommer stängas av helt mellan påfarten upp på väg 95 och Industrivägen under hela byggtiden på två år. Fordonstrafiken kommer ledas runt via Järnvägsleden - Lasarettsvägen - Kanalgatan - Bolidenvägen. Gång- och cykeltrafiken kommer kunna använda befintlig gång- och cykelbana under stora delar av entreprenaden. Skyltning kommer finnas på plats som visar rätt.

Vi uppdaterar löpande om avstängningen.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se