Dricksvattnet i Talludden, uppdatering

Vi har nu utrett situationen i Talludden efter bästa förmåga, men har inte hittat någon orsak bakom det otjänliga vattnet. Vi har inte hittat några otätheter i brunnen under utredningens gång, dock tros det kraftiga regnet ha varit en bidragande faktor bakom problemet. Vi planerar att installera ett UV-ljus i vattenverket under hösten.

20210903 Vi har nu fått två provresultat i rad som visar på att vattnet ska vara drickbart igen, vi häver därför kokningsrekommendationen fr.o.m. idag. Vi har fortfarande inte fastställt orsaken bakom problemet men vi utreder ärendet vidare.

20210830 Risk för otjänligt dricksvatten i Talludden. Vi uppmanar dig att koka vattnet. Vi utreder orsaken bakom problemet och uppdaterar med mer information framöver.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se