Vattenverksvägen

Driftinformation Vattenverksvägen Lövånger

Vi kommer att byta dagvatten-, spillvatten- och dricksvattenledningarna. Detta då ledningarna har uttjänat sin livslångt vilket medför att ledningarna är i behov av att bytas både på grund av ålder samt hur belastningarna på ledningarna har förändrats från 60-talet till dagens behov.

När vi är färdiga med ledningsarbetena kommer risken för översvämningar och risken för läckor minskas.

Ledningarna ligger på mellan 2,5 – 5,5 meters djup vilket gör att vi efter grävningarna behöver låta marken få ha sin gång och sätta sig. Detta innebär att vi kommer göra en grovjustering inför vintern 2021 och till sommaren 2022 kommer gatan att återställas i sin helhet.

Område: Skellefteå

Plats: Vattenverksvägen, Lövånger

Planerad start: 2021-11-04

Förväntas klart: 2022-02-11

Återställningar: Utförs under 2022

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se