Gatuavstängning Brogatan och Villagatan

Avstängning av Skråmträskleden i korsningen Brogatan

Skråmträskleden stängs av i korsningen Brogatan. Anledningen är arbete med vatten och avloppsledningar inför kommande exploatering.

Område: Skellefteå

Plats: Skråmträskvägen och Brogatan

Planerad start: 2022-01-03

Förväntas klart: 2022-02-04

Mer om arbetet: Gång- och cykeltrafikanter kommer kunna passera på östra sidan Brogatan vid Brogatan 9 under hela byggtiden. Följ anvisningar på plats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se