Strandgatan

Gatuavstängning Strandgatan

Strandgatan stängs av för genomfartstrafik från 2021-11-02 kl 17:00 – 2021-11-03 kl 16:00 med anledning av en läcka på fjärrvärmeledningen. Förbudet för genomfartstrafik gäller bara i östlig riktning och alla utfarter på sträckan kommer att kunna användas. Följ anvisningar på plats.

 

Område: Skellefteå

Plats: Strandgatan mellan Skeppargatan och E4

Planerad start: 2021-11-02

Förväntas klart: 2021-11-03

Mer om arbetet: Gående och cyklister som ska ta sig söderut hänvisas till passagen över E4 vid Storgatan för att sedan använda gångbanan på östra sidan viktoriabron för att ta sig söder ut.

Gående och cykel som ska norr ut kommer att hänvisas till gångtunneln under E4 till Gymnasievägen och sedan norr ut via Tubölegatan och över Victoriabron på dess östra sida.

Den blå linjen i bild är den sträcka där arbetet kommer utföras och den gröna representerar omledningsvägen för gående och cyklister.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se