Ledningsarbete Skeppargatan

Ledningsarbete pågår längs Skeppargatan för uppdimensionering av vatten- och avloppsledningar. Arbetet kommer ske i etapper och börja från Kanalgatan och fortsätta mot Södra Järnvägsgatan.

Arbetet pågår under våren 2022 och kommer innebära avstängningar samt att trafik under vissa perioder behöver ledas om. Gångtrafiken kommer alltid hållas öppen. Följ orangea skyltar på plats för hänvisningar.

Plats: Skeppargatan

Planerad start: Våren 2022

Förväntas klart:

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: