Arbete S Lasarettsvägen-Nygatan

Inför helgen v.16 kommer marken utanför p-huset Ekorren tjältinas.

Nygatan mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan kommer stängas för passage.

Vecka 17-18 kommer arbete utanför p-huset pågå. Parkering möjlig under tiden arbete pågår.

Trafik till och från p-huset hänvisas söderifrån via Storgatan.

Arbete i korsningen Nygatan-Södra Lasarettsvägen kommer pågå under vecka 17-19.

Gatuarbetet med Södra Lasarettsvägen och Nygatan kommer pågå till och med oktober.

Område: S Lasarettsvägen-Nygatan

Plats: Ekorren

Planerad start: V.16

Förväntas klart: V.39

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: