Gatuarbete på Trädgårdsgatan

Tisdag vecka 18 påbörjas gatuarbetet längs Trädgårdsgatan, med start längst i söder mot Kanalgatan.

Arbetet beräknas pågå till vinter 2022, med viss färdigställning av planteringar och liknande våren 2023.

Passagen för gångare längst Trädgårdsgatan samt passagen över Kanalgatan vid H&M kommer under byggnationstiden att hållas öppen.

Följ skyltning på plats.

Entrén till biblioteket kommer periodvis hållas stängd. Hänvisning till kulturhuset övriga entréer under tiden arbete pågår utanför.

Från och med Måndag v.23 kommer trafiken på Trädgårdsgatan att ledas söderut mot Kanalgatan.

Område: Skellefteå

Plats: Trädgårdsgatan vid Sara Kulturhus

Planerad start: V.18

Förväntas klart: Vinter 2022

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: