Bergsbyns Företagspark

Bergsbyns Företagspark

Bergsbyns företagspark ska komplettera närliggande tyngre industrier och erbjuda service till företag och människor som befinner sig i Skellefteås expansiva östra delar. Området är på 38 hektar och ligger direkt väster om Northvolt. Där bereds plats för 25-35 industritomter.

Arbetet omfattar anläggning av vatten och avlopp, dagvatten, vägar, belysning, fiber och el. Under projekttiden kommer det att utföras avtäckning av markvegetation, jordschakt, fyllningsarbeten, sprängning och krossverksamhet. Arbeten kommer pågå under helgfria vardagar, mån-fre från 06:00 till 18:00. Inget arbete v 27-30 p g a semester.

Sprängningsarbetet kommer att påbörjas under juni månad, v 25. Huvuddelen av sprängningsarbetet kommer att genomföras under 2022, dagtid 07.00-16.00.

Tillgång till Northvolts utkiksplats kommer då det är möjligt, att finnas via Voltgatan, som är den södra infarten till Northvolt. Vid sprängning kommer utkiksplatsen att vara stängd. Svinmorvägen kommer att stängas för passage mellan Voltgatan och Torsgatan under projekttiden.

När projektet är färdigställt kommer det åter finnas möjlighet att möjligt att ta sig säkert med bil, cykel eller att gå mellan Voltgatan och Torsgatan. Det kommer att finnas stigar i området som kan användas som genvägar och för rekreation. Nya industriverksamheter kommer att finnas i området.

Område: Bergsbyn

Plats: Område direkt väster om Northvolt

Planerad start: 2022-05-10

Förväntas klart: 2023-10-05

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: