Vägarbete Kanalgatan-Lasarettsvägen

Uppdatering 220622

V.25 Rivning av refuger på Kanalgatan vid Balderskolan påbörjas. Trafiken kommer vara öppen som vanligt. Beräknas klart under V.26

-----

V.23 påbörjas arbetet med ny cirkulationsplats samt ledningsarbete i Kanalgatan-Lasarettsvägen. Inledningsvis sker grävning vid Balderskolan för att sen fortsätta norrut.Trafikljusen i korsningen kommer tas ur bruk när arbetet går ut i Kanalgatan.Kanalgatan kommer under byggnationen hållas öppen för passerande trafik.

I augusti kommer Lasarettsvägen tillfälligt stängas av för passerande fordon.

Arbetet beräknas klart hösten 2023.

Område: Skellefteå

Plats: Kanalgatan- Lasarettsvägen

Planerad start: 2022-06-07

Förväntas klart: 2022-10-01

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: