Entreprenadarbeten Portlidret, Kåge

Nya villatomter kommer att skapas i området Portlidret, Kåge. Det ligger norr om Dammängesgatan. Det kommer att byggas vägar, vatten, avlopp.

Område: Kåge

Plats: Portlidret och Sörbyn, nya områden

Planerad start: 2020-09-01

Mer om arbetet:

Hösten 2022 kommer främst att innebära att inledande arbeten görs. Det kan bl a innebära avverkning och geotekniska undersökningar av markförhållanden inne på området.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: