Entreprenadarbeten Sörbyn, Kåge

Lägenheter och radhus kommer att byggas i området Sörbyn i Kåge som ligger i området kring Högåsvägen och Nygatan. Det kommer att byggas vägar, vatten, avlopp och byggnader

Område: Kåge

Plats: Portlidret och Sörbyn, nya områden

Planerad start: 2020-09-01

Mer om arbetet: Hösten 2022 kommer främst att innebära att inledande arbeten görs. Det kan bl a innebära avverkning och geotekniska undersökningar av markförhållanden inne på området.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: