Entreprenadarbeten Örviken

Nya villatomter kommer att skapas i Örviken. Det kommer att byggas vatten och avlopp, dagvatten, vägar, belysning, fiber och el.

Område: Skellefteå

Plats: Örviken, söder om Färjevägen och öster om Farleden. 

Planerad start: Vintern 2024.

Mer om arbetet: Hösten 2022 kommer främst att innebära inledande arbeten. Det kan bland annat innebära avverkning och geotekniska undersökningar av markförhållanden inne på området. Senare under vintern 2023/2024 inleds grävarbete för bland annat avlopp, vägar och övriga ledningar. 

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: