Gatuavstängning Hagvägen

Gatuavstängning Hagvägen i Kusmark

På grund av ett grävarbete så kommer Hagvägen i Kusmark att stängas av i etapper från 2022-11-08 - 2023-02-28.

Man kommer att börja vid Jörnsvägen och arbeta sig västerut enligt den röda linjen på bilden.

Inpassering till fastigheter kommer att vara möjlig under arbetets gång.

Område: Kusmark

Plats: Hagvägen

Planerad start: 2022-11-08

Förväntas klart: 2023-02-28

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: