Avstängning Länsmansgatan

Gatuavstängning Länsmansgatan

Länsmansgatan stängs av från och med 2022-11-08 - 2023-02-28 på grund av byte av vattenledning.

Arbetet påbörjas från östra sidan och rör sig sakta längs Länsmansgatan väster ut vartefter en sträcka färdigställts.

Beroende på var ledningen går kan det ibland vara svårt att passera för gående men passage förbi kommer hållas där det är möjligt.

Område: Skellefteå

Plats: Länsmansgatan

Planerad start: 2022-11-08

Förväntas klart: 2023-02-28

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: