Discgolf

Ombyggnad av Storgatan

Under vecka 17 börjar ombyggnation av Storgatan, Skellefteå. Lastzon och parkeringsplatser efter gatan kommer att tas bort för att bredda och göra gång- och cykelvägen säkrare. Arbetet förväntas ta ca 6 veckor. Gatan kommer att vara öppen för trafik men med begränsad framkomlighet. Gående och cyklister kan komma att hänvisas annan väg då det inte alltid är möjligt att passera förbi på grund av arbetsmiljö- och utrymmesskäl.
Tack för att du uppmärksammar vägskyltning och visar hänsyn!

Område: Centrala stan

Plats: Hörnellgatan-Trädgårdsgatan

Planerad start: 2023-04-24 V.17

Beräknas klart: 2023-06-02

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se