Gatuavstängning Brogatan - Klostergatan

Vi stänger av korsningen Brogatan-Klostergatan fredag morgon 24/2 inför tjältining. Korsningen ska schaktas ur och projektet fortskrider längs Brogatan under 3-4 månader. Från måndag 27/2 är avstängningen enligt etapp 1 i kartbilden. Omledning av gående och cyklister enligt gröna pilar och omledning av biltrafik enligt blå pilar. Följ anvisningar på plats.

Område: Skellefteå

Plats: Brogatan - Klostergatan

Planerad start: 2023-02-24

Förväntas klart: 2022-06-30

Mer om arbetet: Slutdatum är satt till 2023-06-30, men det innefattar alla etapper. Mer information kommer när det är dags för nästa etapp.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se