Vägarbete Jörnsvägen i Kåge

Område: Kåge

Plats: Jörnsvägen

Planerad start: 2023-08-14

Förväntas klart: 2023-09-29

Jörnsvägen i Kåge kommer att byggas om mellan Skolgatan och Storgatan för att göra bättre framkomlighet för gående och cyklister.

Arbetet påbörjas 2023-08-14 och beräknas vara färdigt 2023-09-29.

Trafiken kommer att kunna passera, men gående kommer att hänvisas till Jössgatan och Villagatan under tiden som Jörnsvägens trottoar inte går att använda.

Rött streck i karta är sträckan som ska byggas om, grönt streck är omledningsvägar för gående och cyklister.

Relaterat:

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se