Gatuavstängning Klemensnäsvägen

Med start 2023-11-27 klockan 07.00 kommer Klemensnäsvägen vara avstängd (se röd markering i bild). Gående kommer att ledas om enligt grön streckad linje. Anledningen är grävning av fjärrvärmeledning.

Område: Ursviken

Plats: Klemensnäsvägen

Planerad start: 2023-11-27 klockan 07.00

Förväntas klart: 2023-12-01

Relaterat:

Senast uppdaterad: