Gatuavstängning Storgatan och Manhemsgatan

Korsningen Storgatan och Manhemsgatan stängs av 12/1-29/2 för VA-arbete. Cyklister och gående hänvisas att välja annan väg.

Område: Älvsbacka

Plats: Storgatan och Manhemsgatan

Planerad start: 2024-01-12

Förväntas klart: 2024-02-29

Relaterat:

Senast uppdaterad: