Driftstörningar

 • Busstrafiken och Kanalgatan vecka 18-21
  Det kan bli vissa förseningar i busstrafiken med anledning av Kanalgatans avstängning vecka 19-21 (påbörjas under vecka 18) i samband med förändringarna av Kana...
 • Sara kulturhus
  Arbete som utförs: På platsen där gamla busstationen stod byggs just nu Sara kulturhus.
 • Ombyggnation Kanalgatan
  Arbete som utförs: Under vecka 18 påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september. Kanalgatan byggs om till ett körfält (tv...
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
 • Karlgårdsbron
  Arbete som utförs: Nu påbörjas bygget av Karlgårdsbron. Håll koll för aktuell information om störningar och planerade arbeten här.
 • Norrhammar förskola
  Arbete som utförs: En ny förskola med sex avdelningar planeras att byggas på Norrhammar. Preliminär byggstart hösten 2021.
 • Nya vattenledningar till Tubölegatan 21-29
  Arbete som utförs: Tillfälliga avstängningar för inkoppling av nya vattenledningarna kommer att ske. Avstängningarna meddelas i förväg genom lapp i brevlådan.
 • Brännans förskola
  Arbete som utförs: Ny förskola med sex avdelningar kommer att börja byggas 1 mars 2021 på Brännanområdet i centrala Skellefteå.
 • Boliden badhus ombyggnad
  Arbete som utförs: Arbete med att tillgänglighetsanpassa omklädningsrummen.
 • Coop etablering Jägarvägen/ Klockarbergsvägen
  Under tidsperioden januari 2021-2022 kommer flera entreprenader att pågå i anslutning till Jägarvägen/Klockarbersvägen där Stora Coop ska byggas. Dels utförda a...
 • Entreprenadarbeten på Västra Erikslid
  Arbete som utförs: Ett nytt bostadsområde håller på att byggas upp i området Västra Erikslid, vilket innebär omfattande arbeten i området.
 • Entreprenadarbeten Skellefteå Site East
  Arbete som utförs: Det blivande industriområdet, Skellefteå Site East, ligger längst ut på Torsgatan och gränsar mot ytan där Northvolts nya batterifabrik byg...
 • Gatuavstängning Boviksvägen
  Arbete som utförs : Det ska grävas in nytt vatten och avlopp till nya fastigheter längd Boviksvägen i höjd med Alhemsgatan.
 • Ledningsarbeten Boviksvägen
  Arbete som utförs : Ledningsarbeten behöver göras för att kunna göra det möjligt för exploatering av nya tomter på Alhem. De nya ledningarna längs med Boviksv...
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se