Bild från evenemang

Öppet hus hos Räddningstjänsten i Skellefteå

Besök räddningstjänsten och lär dig mer om brandskydd och om hur räddningstjänsten är organiserad. Bilar och utrustning visas upp. Det finns något att se för både för stora och små.


Besök räddningstjänsten och lär dig mer om brandskydd och om hur räddningstjänsten är organiserad. Bilar och utrustning visas upp. Det finns något att se för både för stora och små. Enklare förtäring finns att köpa. Mat och livsmedelsförsörjning är ett tema under dagen. Även frivilligorganisationer finns på plats och visar hur man kan följa MSB:s rekommendationer för hemberedskap.

Arrangemanget är en del av den nationella Krisberedskapsveckan i Sverige. Det är en årlig informationskampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom. Årets tema är ”mat”.

Kontaktinformation

Arrangör: Räddningstjänsten i Skellefteå
Senast uppdaterad: