Bild från evenemang

Vårens Vetenskapsluncher

Vårens Vetenskapsluncher  
Torsdagar kl. 12:15 - 13:00
Vi samlas i Vardagsrummet på Campusbiblioteket/Studentcentrum för att se sändningen. Ta med dig din lunch om du vill äta och lyssna samtidigt. Campus Skellefteå i samarbete med Umeå universitet.


Vårens Vetenskapsluncher  
Torsdagar kl. 12:15 - 13:00
Vi samlas i Vardagsrummet på Campusbiblioteket/Studentcentrum för att tillsammans se sändningen. Ta med dig din lunch om du vill äta och lyssna samtidigt. En föreläsningsserie i samarbete mellan Campus Skellefteå/Studentcentrum och Umeå universitet.
Ingen kostnad. 

2 februari Vikten av lukt och smak - vet kroppen vad vi behöver äta?
Mattis Alenius, molekylärbiologi.

9 februari Evolution och designargument för Guds existens: Nya perspektiv.
Mats Wahlberg, religionsvetenskap och teknologi.

16 februari Virus och Alzheimer - hur hänger det ihop?
Hugo Lövheim, geriatrik

23 februari Elevers livsfrågor från 70-talet till idag.
Katarina Kärnebro, utbildningsvetenskap

2 mars Elprisets utveckling och hushållens roll på elmarknaden.
Mattias Vesterberg, nationalekonomi

16 mars Hur blir vi kvitt ”evighetskemikalierna” i våra sopor?
Stina Jansson, kemi

23 mars Vetenskaplig översättning av antika texter
Mikael Winninge, religionsvetenskap och teologi

30 mars Cell, flex eller landskap? Hur kontoret påverkar oss.
Lisbeth Slunga Järvholm, hållbar hälsa

6 april Ägg- och spermiedonation - är det viktigt att känna till sitt genetiska ursprung. Claduia Lampic, psykologi

Kontaktinformation

Arrangör: Campus Skellefteå
Telefon: 46-0910-735000
Senast uppdaterad: