Information om förhandsbesked

Informationen gäller Degerbyn 6:21 & 6:22

Referensnummer:

2024-2237

Ägaren av fastigheten har ansökt om förhandsbesked hos bygg- och miljönämnden. Ett förhandsbesked innebär att man prövar om en tänkt åtgärd kan tillåtas på en viss plats.

Sökande planerar att stycka av två tomtplatser för att bebygga vardera med ett enbostadshus samt komplementbyggnad.

Byggnadernas utformning och placering prövas senare i en bygglovsansökan.

Innan nämnden fattar sitt beslut har du som granne/sakägare rätt att lämna synpunkter på ärendet. Om du inte har några synpunkter vill vi ändå veta att du har tagit del av samtliga handlingar.

Lämna dina synpunkter senast 2024-07-26

Du lämnar ditt yttrande i vår e-tjänst genom att klicka på knappen "Lämna synpunkter" längst ner på sidan. Även om du inte vill yttra dig så vill nämnden veta att du har tagit del av handlingarna. Det kan du berätta att du har gjort via samma e-tjänst.

Om du inte kan använda e-tjänsten, eller har övriga frågor

Kontakta kundtjänst via e-post eller telefon om du vill ha hjälp med att skicka in dina synpunkter.
kundtjanst@skelleftea.se
0910-73 50 00, knappval 3

Tips

Hitta fastigheten genom att söka på denna sida
Min karta (lantmateriet.se, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: