Nyhetsarkiv Skellefteå växer

 • Detaljplanearbete kopplat till Norrbotniabanan
  I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan. Detaljplanerna ska...
 • Beslut om genomförande- och medfinansieringsavtal
  Trafikverkets planering för Norrbotniabanan fortgår, deras ambition är att samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå, ska ha vunnit laga kraf...
 • Trafikverkets arbete med järnvägsplan JP07
  Järnvägsplan JP07 sträcker sig mellan Södra Tuvan–Skellefteå C. Trafikverkets arbete med samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå...
 • Samtliga järnvägspassager för Norrbotniabanan är planskilda. Med det menas att vägen eller järnvägen ligger på olika plan för att inte påverka varandra.
  Trafiksystemet och Norrbotniabanan
  Norrbotniabanan kommer på olika sätt att påverka trafiksystemet i centrala Skellefteå. En viktig del i arbetet med Norrbotniabanan är att skapa trygga, tillgäng...
 • Utställning om Norrbotniabanan
  I stadshuset har du möjlighet att kika på Trafikverkets kartor gällande den planerade sträckningen för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun. Kartorna är upps...