Nyhetsarkiv Skellefteå växer

 • Trafikverkets arbete med järnvägsplan JP08
  Trafikverket planerar för den del av Norrbotniabanan som omfattar järnvägsplanen för utbyggnad av dubbelspår på sträckan från järnvägspassagen över Klockarbergs...
 • Beslut om genomförande- och medfinansieringsavtal
  Trafikverkets planering för Norrbotniabanan fortgår, deras ambition är att samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan, Umeå–Skellefteå, ska ha vunnit laga kraf...
 • Trafikverkets arbete med järnvägsplan JP07
  Järnvägsplan JP07 sträcker sig mellan Södra Tuvan–Skellefteå C. De tre järnvägsplanerna från den södra kommungränsen till Skellefteå C (JP05-JP07) fastställdes...
 • Samtliga järnvägspassager för Norrbotniabanan är planskilda. Med det menas att vägen eller järnvägen ligger på olika plan för att inte påverka varandra.
  Trafiksystemet och Norrbotniabanan
  Norrbotniabanan kommer på olika sätt att påverka trafiksystemet i centrala Skellefteå. En viktig del i arbetet med Norrbotniabanan är att skapa trygga, tillgäng...
 • Utställning om Norrbotniabanan
  I stadshuset har du möjlighet att kika på Trafikverkets kartor gällande den planerade sträckningen för Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun. Kartorna är upps...