Detaljplanearbete kopplat
till Norrbotniabanan

I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan. Detaljplanerna ska vara klara innan Trafikverket fastställer järnvägsplanerna, preliminärt vid årsskiftet 2022/2023.

Genomförda samråd

Detaljplan för Bureå resecentrum
Inom serviceorten Bureå, Skellefteå kommun
Syftet med planen är att bygga ett nytt resecentrum i anslutning till
Norrbotniabanan samt tillhörande trafiklösningar.

Planen var utställd för samråd 4–25 maj 2022.
(Granskning planeras under tredje kvartalet 2022, då kommer planen
även att vara utställd på Torparen i Bureå.)

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: