Så fördelas Skolmiljarden i Skellefteå kommun

Skellefteå kommun får 6 778 696 kronor för år 2021 av staten. Syftet är att alla barn och elever får den utbildningen de har rätt till, trots pandemin. Statsbidraget kommer att fördelas lika mellan för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden.

De drygt tre miljoner kronor som går till för- och grundskolenämnden ska fördelas mot elever som går i årskurs nio i grundskolan för att säkerställa att eleverna får den utbildning som de har rätt till innan avslutad skolgång.

Gymnasienämndens halva kommer att användas till de elever som går sista året på gymnasiets olika linjer för att trygga deras rätt till utbildning.
- Vi har valt att prioritera dessa resurser främst till de sistaårselever som finns inom grund- och gymnasieskolan för att vi ser störst behov här, förklarar Fredrik Stenberg, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: