Delvis fjärrundervisning för de kommunala gymnasieskolorna förlängs

Beslutet om delvis fjärrundervisning för de kommunala gymnasieskolorna har förlängts till den 1 maj under förutsättning att inga nationella eller regionala beslut tas.

- Smittspridningen är fortfarande stor i regionen och även om det finns en avmattning så är läget allvarligt. Därför är det viktigt att vi är uthålliga i att upprätthålla både verksamhet och följa de regionala rekommendationer som finns, säger Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet vid Skellefteå kommun.

Under april månad kommer cirka 30-40 procent av det totala antalet elever per skola ges möjlighet till undervisning på skolan. Avgångselever och introduktionsprogram är prioriterade. Rektor beslutar vilka årskurser och klasser det ska gälla.

Gymnasiesärskolan, vissa praktiska utbildningsmoment och enskilda elever i behov av stöd kommer att ha fortsatt undervisning på skolan.
- Målet är att vi succesivt ska kunna återgå till skolförlagd undervisning så snart det är möjligt utifrån smittläget i Skellefteå och regionen, avslutar han.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se