Gymnasienämnden

Här kommer en nyhet från gymnasienämnden om en åtgärdsplan.

Åtgärdsplan för gymnasieskolan krävs

Gymnasieskolan har haft det tufft under flera år och ett årligt underskott har redovisats sedan 2017. Nu krävs en åtgärdsplan på cirka 20 miljoner kronor för att få gymnasienämndens budget i balans. Och förvaltningen har fått i uppdrag att ansöka om ett utökat kommunbidrag hos kommunstyrelsen.

Ett antal åtgärder har gjorts under årens lopp med de ekonomiska effekterna har inte haft så stor betydelse.

Nu står gymnasienämnden inför en stor utmaning, att anpassa kostymen för gymnasieskolans verksamhet för att få en budget i balans. Samtidigt finns det stora önskemål om att behålla utbildningar för att kunna tillmötesgå behovet av kompetens.

- Många elever söker våra yrkesprogram och Skellefteå har en stor del yrkesprogram som är kostsamma utifrån lokaler och utrustning, förklarar Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet.

- Ser vi på kompetensbehovet i kommunen så behövs dessa linjer, säger Joakim Dahlgren, ordförande i gymnasienämnden.

- Men ska vi ha en budget i balans krävs åtgärder. Det kommer att bli konsekvenser för både elever och personal, säger Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet.

Gymnasienämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att ansöka om ett utökat kommunbidrag hos kommunstyrelsen för gymnasieskolans verksamheter som är i akut behov av ett tillskott för att få budgeten i balans.

Ärendet kring åtgärdsplanen för gymnasieskolan kommer tillbaka till gymnasienämnden i juni.

Under maj månad ska budgetberedningen lägga fram förslag till budgetramar för 2022. I oktober kommer beslut att tas i kommunfullmäktige kring budgetramarna.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: