Digital satsning på fem miljoner kronor inom skolan

Under 2021 ska det satsas totalt fem miljoner kronor på digitalisering inom grundskolan och gymnasiet, fördelat på fyra miljoner kronor för grundskolan och en miljon kronor för gymnasiet.

Det handlar om en satsning på forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och digitaliseringens möjligheter för datadrivet kvalitetsarbete. Tanken med forskningen är att kunna stödja utvecklingen av verksamheten och insatser, bland annat hur digitala verktyg kan bidra till en ökad måluppfyllelse. Nuvarande kunskap bygger bara på mindre studier och erfarenheter gjorda i praktiken. Tanken med digitaliseringens möjligheter för datadrivet kvalitetsarbete är att säkerställa att digitaliseringen är en integrerad del av styrning, uppföljning och det systematiska kvalitetsarbetet.

Bakgrunden till denna satsning är bland annat att två förvaltningar har blivit en (Utbildning och arbetsmarknad) och många system uppnått en teknisk och juridisk livslängd med flera pågående och planerade upphandlingar. Med nyare och gemensamma system för hela förvaltningen finns bättre möjligheter att effektivisera, uppnå samordningsvinster och nyttjande av data.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: