Busskort

Behöver du busskort inför gymnasiestarten?

Ska du börja gymnasiet och har långt till skolan? Då är det dags att söka busskort.

Du som har sex kilometer eller längre mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskola har rätt till ett busskort, men du måste själv skicka in en ansökan. Det gör du med några knapptryckningar i vår e-tjänst:

Ansök om busskort (Länk till annan webbplats)

Vi skickar sedan ut busskortet till dig strax innan skolstarten.

I karttjänsten Busskortskollen Länk till annan webbplats. kan du se om du uppfyller kriteriet för att få ett busskort.

Kriterier för att få busskort

Olika regler gäller för att få busskort i grundskolan och på gymnasiet. På gymnasiet är det bara avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan som avgör om du har rätt till ett busskort eller inte.

Skicka gärna in en ansökan om du bor på gränsen och är osäker på om du har rätt till ett busskort. Då gör vi en noggrann mätning av avståndet.

När vi mäter utgår vi ifrån Trafikverkets nationella vägdatabas med vägar där det är tillåtet att cykla och gå.

Var rädd om busskortet!

Du får behålla samma busskort hela gymnasietiden. Om du tappar bort det eller råkar ta sönder det kan du beställa ett ersättningskort via en e-tjänst

Anmäla trasigt eller borttappat busskort för gymnasiet Länk till annan webbplats.

Du kan också beställa ett kort i kundtjänst. Ersättningskortet kostar 150 kronor.

Busskort för avgiftsfria fritidsresor

Det finns även möjlighet att få ett busskort som gäller för avgiftsfria fritidsresor, då omfattas du även om du har nära till skolan. Skillnaden är att kortet inte gäller under rusningstid, 07:00-09:00 och 15:30-17:30 på vardagar, oavsett om det är termin eller lov. Under helger är det avgiftsfritt dygnet runt.

Du har rätt till avgiftsfria fritidsresor om du:

  • Är 16-19 år och folkbokförd i Skellefteå kommun.
  • Går i gymnasiet, är folkbokförd i Skellefteå kommun, men inte uppfyller ålderskravet.
  • Är i asylprocessen, men stadigvarande bosatt i Skellefteå kommun och 16-19 år.

Från och med den 19 september 2022 kan du ansöka om ett sådant busskort.

Här kan du läsa om hur du ansöker om kortet.

Inackorderingstillägg

Om du behöver ha ett tillfälligt boende närmare skolan på grund av lång restid eller långt avstånd mellan skolan och folkbokföringsadressen kan du ansöka om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. istället för busskort.

Om du förlorar ditt CSN-bidrag förlorar du även din rätt till busskort och inackorderingstillägg.

Gymnasium - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats. finns mer information som är bra att ha koll på före och under gymnasietiden.

Lycka till med studierna!

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: