Ingen förändring av skolskjutsskolor för Ursviken, Bergsbyn och Stackgrönnan till höstterminen 2022

Det blir ingen förändring av skolskjutskolor för elever i Ursviken, Bergsbyn och Stackgrönnan inför nästa höst. Det beslutade grundskolechef Henrik Bolin igår tisdag.

En omorganisation, med nya rektorsområden och samarbetsområden för förskolor och skolor, har pågått inom Skellefteå kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning sedan förra året. Bakgrunden är att kommunens utbildningsverksamhet rustar inför den förväntat starka befolkningstillväxten de kommande åren, som också väntas innebära en kraftig ökning av barn och elever i förskolor och skolor.

Vid framtagandet av de nya rektorsområdena i samband med omorganisationen ändrades vissa skolskjutsområden. För eleverna på Yttre Ursvikskolan, Stackgrönnanskolan och Bergsbyskolan ändrades dock inte utsedd skolskjutsskola inför läsåret 21-22. Det gör att rektorsområdet idag inte riktigt stämmer överens med skolskjutsområdet. Ett förslag fanns att ändra så att rektorsområdena och skolskjutsområden skulle stämma överens. Men nu har beslutet alltså tagits om att inte genomföra den förändringen i nuläget.

- Vi har lyssnat på de synpunkter som kommit in från bland annat verksamhet, handläggare och vårdnadshavare om hur man ser på förändringen och de konsekvenser de ser att det skulle få. Vi vill inte fatta något förhastat beslut i detta utan att grundligt undersöka konsekvenserna, och därför väljer vi nu att inte göra någon förändring inför höstterminsstart 2022, säger Henrik Bolin, avdelningschef för grundskolan i Skellefteå kommun.

Beslutet innebär att nuvarande skolskjutsområden och skolskjutsskolor är de som gäller även för kommande läsår.

Läs mer om skolskjuts och skolskjutsområden

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se