Dags att ta emot praoelever
- ”En chans att guida en ung människa in i arbetslivet"

Efter två års uppehåll finns det nu möjlighet att ta emot praoelever igen på arbetsplatsen. ”Jag hoppas att många tar chansen att ta emot grundskolans elever”, säger Susanne Marklund, biträdande avdelningschef på grundskolan.

Prao är sedan 2018 obligatorisk i grundskolan och det behövs många arbetsplatser för att fylla behovet.

– Det har funnits en bild av att elever ska ordna sina egna platser, och visst finns det en poäng i att det är bra att de vågar ta för sig. Samtidigt är det en demokratifråga, alla ska ha en likvärdig chans så att det inte är den med störst släkt som lättast hittar en bra plats, , säger Helen Forsell, studie- och yrkesvägledare.

Inför framtida arbete

Susanne Marklund påpekar att det är viktigt att komma ihåg att syftet med prao är att eleverna ska få konkreta erfarenheter av arbetslivet.

– Erfarenheter som kommer bli viktiga inför framtida studier och yrkesval. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till detta, säger hon.

I takt med att Skellefteå kommun växer kommer dessutom allt fler ungdomar till trakten som inte har ett färdigt nätverk, påpekar Helen Forsell.

– Det finns stora fördelar för arbetsplatser med att ta emot en elev, dels handlar det om att väcka intresse för arbetet och hjälpa till att öka kompetens för ett senare arbetskraftsbehov. Men det handlar också om att guida en ung människa som får chans att utvecklas och lära sig.

Så gör du för att ta emot praoelever

På hemsidan samverka.nu Länk till annan webbplats. kan du anmäla att du kan ta emot en praoelev på arbetsplatsen. Där fyller du i kontaktuppgifter, praktikinformation och kan även anmäla vilka veckor det kan vara aktuellt att ta emot och hur många elever som kan komma.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: