Lärare börjar se en tid efter pandemin: ”Vi går mot ljusare tider”

Efter jullovet ökade smittorna i skolorna och under några veckor hade ett flertal skolor i Skellefteå kommun mycket svårt att få undervisningen att gå ihop. En av skolorna som hade det kritiskt med stor sjukfrånvaro hos lärarna var Byskeskolan. Nu har smittläget däremot börjat lugna ner sig och Boel Lundholm, lärare för årskurs 7–9 på skolan, ser ljuset i tunneln.

Inför att vårterminen skulle starta kände en del lärare oro över hur smittläget skulle utvecklas när elever och personal gick tillbaka till verksamheten. Boel Lundholm, lärare i NO och matte för årskurs 7–9 på Byskeskolan, berättar att hon hann jobba en dag efter julledigheten innan hon blev sjuk. Samtidigt började antalet sjuka elever på skolan öka i mycket snabb takt.

­­­- Det började med några elever och sedan fortsatte sjukantalet bara öka. I en klass hade jag en enda elev en dag och under en period var det totalt kanske max fyra elever i de flesta klasser utom en där närvaron var bra. Då bestämde jag och mina kollegor oss för att slå ihop klasser trots att vi egentligen inte skulle blanda elever, säger hon och tillägger:

- Vi kände att det ändå var nödvändigt för att underlätta vår arbetssituation eftersom vi var så få lärare på plats.

På Byskeskolan i årskurs 7–9 är det totalt sex klasser fördelade på två parallellklasser i varje årskurs. Efter en tid med distansundervisning beslutade regeringen och Folkhälsomyndigheten att ändra till att skolorna skulle kombinera distansundervisning, fysisk undervisning och hybridlektioner. Det vill säga att vissa elever befann sig i klassrummet tillsammans med läraren medan andra var hemma framför datorn.

- Just hybridlektioner var oerhört slitsamt. Att hjälpa elever som sitter hemma och deltar via Teams och samtidigt hjälpa elever på plats i klassrummet är jättesvårt så jag är glad att vi inte behövt jobba på det sättet igen. Det är betydligt lättare att antingen ha distansundervisning eller undervisning i klassrum, säger Boel Lundholm.

Att eleverna blev sjuka först på Byskeskolan innebar att när de började återvända hade i stället flera lärare insjuknat eller var hemma med förkylningssymptom och med få lärare på plats blev det betydligt svårare att genomföra schemalagda lektioner. Boel Lundholm berättar att hon och hennes kollegor hjälptes åt i den mån det gick och fick gå mellan två lektioner för att få dagarna att gå ihop. Deras raster försvann också eftersom att de fick vikariera för sjuka kollegor och samtidigt ta all pedagogisk lunch samt vara rastvakter när eleverna hade rast. Därmed blev möjligheten till återhämtning svår och dagarna slitsamma. Även att hinna planera undervisningen och ta fram material till både egna och andras lektioner blev ytterligare en belastning.

- Såhär på efterhand hade det varit bättre för oss lärare ifall vi hade fått mandat att skicka hem eleverna och haft distansundervisning i stället då det hade underlättat. Just möjligheten till egen rast mellan lektionerna hade funnits då. När det blir sådana här speciella situationer borde det även vara möjligt för varje enskild skola att bestämma själv vilken lösning som är den bästa, konstaterar hon.

Inplanerade aktiviteter och projekt har fått flyttas fram eller kommer behöva jobbas ikapp. Det gäller även vissa skoluppgifter för eleverna. Läget på Byskeskolan har däremot börjat lugna ned sig och sjukantalet har sjunkit markant både hos lärare och elever. Boel Lundholm är hoppfull inför resten av vårterminen och börjar se ett slut på en långvarig pandemi.

- Det känns faktiskt bra här i Byske just nu och vi kan börja fokusera på sådant som kommer hända i vår och sådant som känns kul. Eleverna ser exempelvis fram emot att få komma ut på prao och snart är det sportlov. Vi går mot ljusare tider, säger hon.


Läs om Anna Jonsson som tillfälligt jobbade som lärare under krisveckorna

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: