Grundskolans medarbetare får mer kunskap om nationella minoriteter

Grundskolans plan för nationella minoriteter säger bland annat att kompetensutvecklingen ska höjas genom att medarbetarna utbildas inom området. En första grundläggande utbildningsdag har genomförts och under året sker en mer fördjupande utbildning. Först ut att delta i den fördjupande delen var ledningsgrupp, rektorer och personal inom elevhälsa som gick utbildningen under fredagen.

- ­Det här är en mycket viktig fråga som våra medarbetare behöver få mer kunskap om samt ett område där de behöver känna trygghet i sina kunskaper, säger Henrik Bolin, avdelningschef för grundskolan på Skellefteå kommun.

Våren 2021 påbörjades ett arbete med att utbilda grundskolans medarbetare om nationella minoriteter. En grundutbildning har genomförts och under fredagen arrangerades en utbildningsdag med mer fördjupande innehåll. Där deltog ledningsgrupp, rektorer och personal inom elevhälsa som fick lyssna på representanter från minoritetsgrupperna. Föreläsare var Fabian Arnheim, sakkunnig i judiska frågor samt VD på Skellefteå museum och ordförande Kulturrådets referensgrupp för nationella minoriteter, Ola Junkka, chef för modersmålsenheten på Utbildning och arbetsmarknad, Allan Svarts, sakkunnig i romska frågor samt ordförande i Roma institutet och med i kommunens samråd för nationella minoriteter, Pia Kiiskinen, Skellefteå kommuns modersmålslärare i finska samt Lena-Marie Fjellström, sakkunnig i samernas frågor. Till hösten kommer samma utbildning genomföras igen och då för samtliga pedagoger inom grundskolan.

Grundskolans utarbetade plan gällande nationella minoriteter gäller från 2021 till 2024 och fokuserar på tre områden: kompetensutveckling i form av utbildningar och synliggörande genom bland annat föreläsningar och elevutställningar samt revitalisering. Det sista området gäller modersmålsundervisning och samråd samt en styrgrupp inom förskola och grundskola särskild inriktad mot nationella minoriteter.

- Skellefteå kommun är ett finskt förvaltningsområde sedan några år tillbaka och i det arbetet är skolan viktig, just när det gäller att informera om mänskliga rättigheter men också att bära på grundläggande kunskaper kring ämnet. Att få lyssna till representanter direkt från minoritetsgrupperna och höra deras erfarenheter är mycket värdefullt, säger Ulla-Maija Pesola, informationssamordnare för finskt förvaltningsområde på Skellefteå kommun.

Här kan du läsa mer om nationella minoriteter i Skellefteå kommun Länk till annan webbplats.

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: