Foto: Mostphotos

Yrkeslärarutbildning erbjuds med Skellefteå som studieort

Yrkeslärarprogrammet vid Umeå Universitet kommer att erbjudas med Skellefteå som studieort, med utbildningsstart våren 2023. Det är en efterlängtad satsning då det finns ett stort behov av utbildade lärare i Skellefteå kommun.

Beslutet om att förlägga utbildningen till Skellefteå har föregåtts av nära diskussioner mellan företrädare för Umeå universitet och Skellefteå kommun.

– Att vi samarbetar med kommuner som har behov av kompetensförsörjning är en modell som vi tror på. Umeå universitet har sedan tidigare en överenskommelse med kommunen om att samarbeta kring strategisk kompetensförsörjning, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Behövs många yrkeslärare

Utbildningen börjar våren 2023 och målet är att anta 25 studenter. Utbildningen består av deltidsstudier via distans under tre år, och förhoppningen är att locka studenter från framför allt Norr- och Västerbotten.

– Jag blev mycket glad när beskedet kom om att förlägga ett yrkeslärarprogram till Skellefteå. Att den bedrivs på distans ger oss betydligt större möjlighet att få utbildade lärare av hög kvalitet, säger Erik Burstrand, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun.

En anledning till att Skellefteå är aktuell som studieort är att kommunen är inne i en expansiv fas med ett växande näringsliv och en ökande befolkning.

– Yrkeslärare är en förutsättning för de yrkesutbildningar som ett expansivt Skellefteå behöver. Bristen på pedagogiskt utbildade yrkeslärare är stor i hela Sverige och därför är etableringen av Yrkeslärarprogrammet vid Campus i Skellefteå ett mycket välkommet besked, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef Utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun.

Relaterat:

Senast uppdaterad: