Dessa studenter tilldelades stipendier vid årets ceremonier

Den 14 juni hölls den årliga stipendieutdelningen för elever i årskurs 3 vid Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet. Dessa tilldelades stipendier:

Anderstorpsgymnasiet

Lions Byske Ansgarius/Gullringshus
Elin Barrljung SA3c
Celina Karlsson Es3me
Ayla Rae ES3BIL
Lukas Johansson, Ek3b
Moa Magnusson, EK3a
Stipendie Student – 67
Wilma Boström Gylär3b
Emelie Marklund Gylär3b
Alma Lundmark Gylär3b
Särskild uppmärksamhet under läsåret
Mustafa Tajik FT3per
Rahma Kaneza GyLär3a
Sixten Lidström (Boliden)
Tindra Marklund, Sa3a
Skelleftepress studentstipendium
Ella Danielsson SA3b
Lisa Wärlinge SA3a
Kajsa Wallström SA3a
Elias Hahr, SA3c
Ally Robertsson, Ek3b
Jonathan Holmström, EK3a
Johanna Eriksson, Ek3c
Theo Keilin, Ek3b
Idrottsskölden
Fia Viklund, Ek3b
Frederik Emil Olsen, Ek3b
Simon Robertsson, Ek3b
Goda studieresultat
Theo Keilin, Ek3b
Ella Danielsson Sa3b
Jazzmyran
Noel Holmberg ES3MU
Musikantens stipendier
Filippa Vahlberg ES3MU
Anton Hagström ES3MU
The Wood Hotel
Angelina Karjalainen Gylär3a
Alvin Karlsson Gylär3a
Skellefteå Airport/Visit Skellefteå
Lisa Andersson GYLÄR 3a
Försäljnings och service-stipendiet Kvantum
Naser Akbari GyLär3b
Skolkontorets Pedagogiska stipendium
Emelie Marklund Gylär3b
Socialkontorets stipendium
Alma Lundmark GyLär3b
Gold Town Games
Emma Ekman
Konststipendie MAN
Luna Pernetun
Liljas Konst & Rams konststipendium
Clara Lindvall
Stiftelsen för grafiska yrkenas främjande
Ebba Snar
Emma Olsen
Stipendie North Kingdom
Celina Karlsson
Stipendie Mattias Wargs minne
Alex Hiltula FT3per
QMT Maskinleverantörer
Johan Fälldin FT3las
Edvin Zakrisson FT3las
Maskin- & lastbilsbranschen
Aron Sandström FT3las
MYN stipendier (branschprov)
Maskin: Johan Fälldin FT3las, bäst i Sverige
Lastbil: Lukas Furberg FT3las, länsbäst
Personbil: William Holmberg FT3per, länsbäst
Stipendie MRF
(Motorbranschens riksförbund)
Lily Lundmark FT3per
Mustafa Tajik FT3per
Albin Norgren FT3per
BYN (Byggbranschens yrkesnämnd)
Simon Svensson
Jack Fahlgren
Bygmas stipendier
Emrik Bernelin
Lucas Glas-Hammarsund Gylär3b
Sveriges Åkeriföretag
Kevin Jonsson
Transport avd. 28
Jesper Laurell
VF VVS branschen
Daniel Boman Vf3
ASPIA
Nils Björk, Ek3a
BYN (anläggning)
Isac Lundgren
Maskinentreprenörerna ME
Oskar Sundquist

Baldergymnasiet

Gymnasieskolans samfond
Abbe Hedlund, TE3A
Tara Juwaied, TE3A
Ainoa Alarcon, TE3A
Lukas Öhmark, IN3
BF3
John Lundquist, RL3
Sixten Lidströms stipendium
Tim Hisved, EE3AUTIN
Ella Almqvist, NA3A
Bolidenfondens stipendium för bästa gymnasiearbete
Hildur Stenlund, NA3C
Signe Sundh, NA3B
Hanna Berggren, NA3B
Frans Ignberg, NA3C
Simon Isaksson Vestermark, NA3C
Mary Lindmark, NA3C
Aimee Melander, NA3B
Carolina Larsson, NA3B
Ylva Wikström, NA3B
Felix Nyman, TE3C
Lovisa Rosenius, TE3C
Isak Nilsson, NA3B
Theo Hunesjö, Te3c
Bolindenfondens stipendium
Oskar Albinsson, NA3C
Bolidenfondens framtidsstipendium
Sonja Åkerström Nguyen, TE3A
Teknikföretagens stipendium
Klara Forsfjäll, TE3C
Olle Sundström, IN3
Sebastian Lindberg, TE3B
Socialkontorets stipendium
Anna Engman, VOC3
Sofia Vestin, VOC3
Fatma Osman Hassan, VOC3
Advokat Kaidings stipendium
Anya Rönningsen, VOC3
Stipendium till BF-elever
Asmaa Hwidi, BF3
Maja Johansson, BF3
Isak Hedqvist, BF3
Electrolux Homes stipendium
Timon Lundström, RL3
In Övre Norrlands stipendium
Tim Hisved, EE3AUTIN
Maja Älmeros, EE3AUTEN
Isak Holmqvist, EE3ELT
Boliden Minerals stipendium
Alexander Waleij, EE3ELT
Johannes Nordlund, EE3ELT
Ica Kvantums stipendium
Altea Lindmark Lidgren, HA3
Skelleftehandels stipendium
Erik Örnberg, HA3
Ansgarius-stiftelsen Lions
Alva Järvi, TE3A
Linus Mörtberg, TE3C
Alvina Andersson, TE3C
Felix Nyman, TE3C
Ruben Forsgren, TE3B

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: