Tre verksamheter flyttar in
i Norrhammar förskola

Under onsdagens för- och grundskolenämnd beslutades att förskolorna Erikslid, Klockaren och Lekaren flyttar in i förskolan på Norrhammar när den öppnar 2023.

Flera verksamheter inom kommunen har varit delaktiga i förarbetet om vilka förskolor som är lämpliga att flytta in i den nya förskolan på Norrhammar när den tas i drift.

- Vi ser många vinster när mindre enheter går upp i större, som samnyttjande av specialistkompetens, mer ändamålsenliga lokaler och bättre möjligheter för pedagogerna att fokusera på det pedagogiska arbetet. Dialogen inom avdelning förskola har tagit avstamp utifrån det, säger Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola.

Support och lokaler har lämnat sin syn på fastigheternas skick, som exempelvis behovet av underhåll i nuvarande lokaler. Samhällsutveckling på kommunledningskontoret har bidragit med inspel utifrån mark och exploatering.

- Förarbetet är gediget och har bidragit med viktiga insikter. Det är utifrån den samlade bedömningen som för- och grundskolenämnden tagit sitt beslut, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Klockaren och Lekarens lokaler kommer att placeras i kommunens lokalbank och på så sätt finnas tillgängliga om kommunen ser att behovet av förskoleplatser ökar ytterligare i takt med att Skellefteå växer. Avtalet för Erikslids förskola sägs upp eftersom det är en externt hyrd lokal som inte bedöms behövas för framtida förskoleverksamhet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: