Förslaget: Dessa förskolor flyttar in i Bolidens nya förskola

En ny förskola i Boliden ska stå klar hösten 2024. Nästa vecka tar för- och grundskolenämnden beslut om vilka förskolor som blir aktuella att flytta in där.

Nya förskolan i Boliden byggs utifrån ett behov av ytterligare förskoleplatser och att nuvarande modullösning som Graniten huserar i ska ersättas. Förslaget som kommer att presenteras till för- och grundskolenämnden den 19 december är att alla befintliga kommunala förskolor i Boliden, det vill säga Granitens förskola, Malmens förskola, Metallens förskola och Mineralens förskola flyttar in i nya förskolan när den tas i drift.

Förslaget presenteras för nämnden utifrån ett analysarbete där dialoger med olika aktörer inom kommunen ligger till grund.

Den nya förskolan ska ligga på Wesslaugatan i Boliden och ska rymma 120 barn. Den byggs i trä och bygget planerar att starta under våren 2023. Förskolan placeras i ett naturnära område och utformas för att ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande, genom bland annat varierade lärmiljöer både inomhus och utomhus, med en generös utemiljö som uppmanar till aktiva lekar och utforskande tillsammans.

Förskolan rymmer tre avdelningar på övre plan och tre på den nedre. Varje avdelning har ett allrum med pentry samt två mindre lekrum som även används till vila för barnen. På övre våningen finns en stor ateljé som delas av alla. På nedre våningen finns kök och matsal, som kan nyttjas för ateljéverksamhet mellan måltider, samt den gemensamma entrén.

Följ projektet på Skellefteå växer

Relaterat:

Senast uppdaterad: