Kanalskolan blir gymnasieskola hösten 2023

Skellefteå växer, och så även antalet gymnasieelever. För att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal så kommer Kanalskolan att slå upp dörrarna som en tillfällig gymnasieskola från hösten 2023.

De närmsta åren räknas det med att antalet elever kommer att öka med 300–400 elever, till år 2030 beräknas ökningen bli drygt 600 elever.

För att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för både elever och medarbetare i gymnasiet, så kommer Kanalskolan att fungera som tillfällig gymnasieskola från hösten 2023.

– Vi ser redan nu att Skellefteå växer och vi behöver skapa kapacitet för fler elever, så att både medarbetare och elever får en bra arbetsmiljö, säger Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet i Skellefteå kommun.

Redan hösten 2023 startar de elever som ska gå och går ekonomprogrammet, på Kanalskolan. Det innebär att de elever som börjar årskurs 1 hösten 2023, och de elever som idag går årskurs 1 och 2 på Anderstorp ska gå på Kanalskolan hösten 2023.

En ny gymnasieskola byggs till år 2026

Kommunfullmäktige har tagit beslut om byggnation av en ny gymnasieskola, och den ska vara klar för inflyttning hösten år 2026. En tomt är reserverad (den tomt som Skelleftebuss tidigare haft) för att bygga den nya gymnasieskolan på. En verksamhetsbeskrivning för den nya skolan som tar hänsyn till de andra kommunala gymnasieskolorna, ska vara klar under våren år 2023.

– Vår ursprungliga tanke var att även flytta barn-och fritidsprogrammet. När vi gjorde riskanalys och hade en god dialog med våra medarbetare och de fackliga organisationerna, så har beslutet landat i att bara flytta ekonomprogrammet. Det innebär dock också att fler medarbetare får sin arbetsplats på två skolor, säger Erik Burstrand.

Planeringen för Kanalskolan

Lärare och all organisation runt elever ska finnas på Kanalskolan samt en måltidsfunktion. Under våren 2023 ska planering av invändig miljö på Kanalskolan projekteras. Planeringen av inköp av inventarier sker till större under 2023.

Kostnaden för höstterminen 2023 finansieras inom gymnasienämnden med hjälp av överskott från år 2022. Gymnasienämnden begär en utökad ram från och med budgetåret 2024 från kommunfullmäktige.

Var hittar jag aktuell information om Kanalskolan?

På sidan skelleftea.se/kanalskolan hittar du information om den nya skolan, samt frågor och svar. Informationen uppdateras där löpande.

Relaterat:

Senast uppdaterad: