Två gymnasieinriktningar förändras för att möta växande spelintresse

Avdelning gymnasiet fick i uppdrag av gymnasienämnden att utreda möjligheten att starta en riksrekryterande spelutbildning. Utredningen kom istället fram till att en breddning av två befintliga program är en bättre lösning.

Utredningen som gjordes visade att det i dagsläget inte fanns behov av ett riksrekryterande program, detta eftersom högskola och universitet inte har några specifika antagningskrav för sina spelutbildningar. Förslaget blev istället att bredda två befintliga gymnasieprogram.

- Fördelarna med ett brett anslag blir att fler elever får en väg in i spelproduktion samtidigt som det är ekonomiskt hållbart, förklarar Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet.

Programmen det gäller är estetiska programmet med inriktning mot Estetik och Media där speldesign kommer ingå samt teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik där spelprogrammering ska ingå. Ett samarbete mellan de två programmen kommer ske i årskurs 3 genom programfördjupningskurser samt gymnasiearbete som lyfter in förståelsen för spelutvecklingens olika kompetenser redan på gymnasial nivå.

- Det känns fantastiskt roligt att Skellefteå även kommer kunna erbjuda spelutbildningar på gymnasial nivå framöver. Luleå Tekniska Universitet på Campus har spelutbildningar sedan tidigare och det finns flera framgångsrika spelföretag i Skellefteå så dessa två gymnasieprogram har en självklar plats på kartan, säger Erik Burstrand.

Relaterat:

Senast uppdaterad: