Undervisning av minoritetsspråk stärks från och med höstterminen 2023

För- och grundskolenämnden har beslutat om att minoritetsspråk ska införas i förskoleklass enligt samma modell som förskolan har sedan tidigare. Undervisning av minoritetsspråk kommer även utökas för grundskolans del.

Utbildning och arbetsmarknad har gjort en utredning för att se över möjligheterna kring att stärka arbetet med de nationella minoritetsspråken. Utredningen visar att det är möjligt att överföra arbetssättet som i dag finns för förskolan till förskoleklass. Arbetssättet säger att fokus ska ligga på att främja barns språkutveckling både när det gäller svenska och barnets modersmål, samt att barn ska få möjlighet och uppmuntras att dagligen använda båda sina språk.

Utredningen kommer även fram till att det är möjligt att utöka antalet timmar för modersmålsundervisning för minoritetsspråk inom grundskolans årskurs 1-9. Timmarna kommer utökas från 1 timme i veckan till 2 timmar i veckan.

- Sedan 2018 tillhör Skellefteå kommun finskt förvaltningsområde och det här blir ytterligare en insats för att stärka minoritetsspråken i förskoleklass och grundskolan. Det är ett viktigt arbete för att vara en inkluderande kommun, säger Henrik Bolin, avdelningschef grundskola.

Kostnaden för arbetet med minoritetsspråk i förskoleklass beräknas till 20 procent av en deltidstjänst för de tre minoritetsspråk där behov finns. Språken det gäller är finska, meänkieli och samiska. Utökandet av antalet timmar för modersmålsundervisning i grundskolan beräknas till 1-1,5 miljoner kronor per år.

Arbetet startar höstterminen 2023 och kommer under 2023 att finansieras av befintlig budget för grundskolan och kostnader för 2024 ska inarbetas i budget.

Relaterat:

Senast uppdaterad: