Möjlighet att fjärrsända moderna språklektioner

Från och med hösten 2023 ska alla elever i åk sex erbjudas samma möjligheter att välja ett modernt språk. De skolor som saknar behöriga lärare i något av de moderna språken kan då delta i fjärrundervisning som organiseras och erbjuds av Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Det finns centralt fastställda schemtider som är inlagt i alla schemafiler. Om skolan har behov av att delta i fjärrundervisning i moderna språk behöver man ta hänsyn till de centralt fastställda tiderna i sin schemaläggning.

Rektor mejlar sina behov gällande fjärrundervisning till kompetenscentrumflersprakighet@skelleftea.se

Erbjundandet gäller både skolor drivna av Skellefteå kommun och friskolor.

Detta är dessa fasta schemapositioner som erbjuds:

Bilden visar ett schema.

Relaterat:

Senast uppdaterad: