Skellefteå kommun i Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena för Skellefteå kommun när det gäller dialog med beslutsfattare och nyckelaktörer. Deltagandet syftar till att förstärka kraften i vårt långsiktiga utvecklingsarbete samt skapa fördelar för Skellefteås prioriterade satsningar och frågor.

Fokusområden år 2023 är på samhällsomvandlingen – Skellefteås unika position, hållbarhet, befolkningsförsörjning, kompetensförsörjning och möjligheten till högre utbildningar, säkerhetsfrågor och EU-valet.

År 2023 är fokus att delta i andras seminarier som panelmedlem eller föredragshållare och samarrangera seminarier. Vid sidan av sker också omvärldsbevakning.

Skellefteå kommuns deltagare medverkar i flera seminarier under veckan. Det pågår också många möten i samband med detta. Se Almedalsveckans officiella program för mer information.

Några exempel på deltagande i paneler med mera:

Tisdag 27 juni

13:45-14:45 "Arbetskraften räcker inte till" Arr: SKR, Arbetsgivarverket, Svenskt näringsliv. (Kristina Sundin Jonsson deltar)

Onsdag 28 juni

08.00-09.00 Frukost om miljardinvesteringar i ny vätgasinfrastruktur Arr: Nordion Energi (David Lidström deltar)

08:30 - 09:45 "Grönt industriskifte i norr - men vem tar risken och kommer de nödvändiga nya bostäderna att byggas?" (Lorents Burman deltar) https://almedalsveckan.info/program/69025

10:00 - 11:30 "Dags att stänga dörren - Har Sverige verkligen kapacitet att möta fler stora expansionssatsningar?" Arr Skellefteå kommun och Region Västerbotten (Marit Israelsson moderator, Lorents Burman och Kristina Sundin Jonsson deltar) https://almedalsveckan.info/program/68327

12-12.45 "Hur kan konst och kultur förstärka stadsutvecklingen i en svår tid?" arr: Wallstreet (Kristina Sundin Jonsson deltar)

13-14.30 Rundabordssamtal "Lockelser i norr – Samling under Polstjärnan". Arr Region Västerbotten (Kristina Sundin Jonsson deltar)

13-13.45 "Hur bygger vi ett hållbart samhälle utan att dra på oss en koldioxidskuld?” Arr: Skanska. (Evelina Fahlesson deltar) https://almedalsveckan.info/program/67092

13.30-15 "Är samhällsfastigheter konjunkturens nästa offer? Hur löser vi försörjningen när ekonomin försvagas?" Arr: Fråga LOU (Ingrid Thylin deltar) https://almedalsveckan.info/program/66902

15.30-16.15 "Så klarar vi kompetensutmaningen!" Arr: Facken i välfärden. (Kristina Sundin Jonsson deltar) https://almedalsveckan.info/program/67981

16-16.50 "Kan vi lita på staten och eljättarna?" Effektfrågan löser lokala aktörer bäst. Arr: Polar Capacity (Lorents Burman deltar) https://almedalsveckan.info/program/68743

16.30-17.30 Workshop med Facken i välfärden (Simon Dahlgren deltar)

Torsdag 29 juni:

Region Västerbotten har sin dag med flera aktiviteter under dagen och kvällen.

8-13 Region Västerbottens varumärkesseminarium (Helena Renström deltar)

10.10–10.50 Panelsamtal ”Vem ordnar flygets omställning" arr: SAS (Kristina Sundin Jonsson och Robert Lindberg deltar)

10-11 Småhus – lösningen på vår tids samhällsutmaning (Lorents Burman deltar) https://almedalsveckan.info/program/68335

11.15-11.45 Dags att börja prata om Dalarna – Sveriges nästa tillväxtregion Arr: Dalarna Science Park (Kristina Sundin Jonsson deltar) https://almedalsveckan.info/program/69314

12-12.50 Regionpodden Region Västerbotten (Kristina Sundin Jonsson deltar)

15.00-15.45 "Hur fixar vi framtidens gröna investeringar?" Arr Kommuninvest (Kristina Sundin Jonsson deltar) https://almedalsveckan.info/program/69046

Fredag 30 juni:

Simon deltar i VIS (Vuxenutbildning i Samverkan) hela dagen.

Utöver detta har Skellefteå kommun åtaganden i flera seminarier och möten med politiker, fastighetsaktörer och andra beslutsfattare inom många olika områden som berör den unika samhällsomvandlingen.

Deltagare

Från Skellefteå kommun deltar kommunalråd Lorents Burman, kommunalråd Evelina Fahlesson, kommundirektör Kristina Sundin Jonsson, kommunikationschef Gabriella Hahr Werkmäster, förvaltningschef Kultur och fritid Ingrid Thylin, chef VUX Simon Dahlgren, kommunikationsstrateg externa relationer Marit Israelsson, marknadschef och expoansvarig Helena Renström, enhetschef David Lidström, säkerhetssamordnare Nina Bergsten, valkansliets Viktoria Hallmans. Skellefteå Kraft har egna arrangemang och Skellefteå Airport har representant på plats.

Skellefteå kommun betalar för fem personers (politiker och tjänstepersoner) vistelse. Övriga deltagare från kommunen har extern finansiering för resor och boende via t ex Kommuninvest, VIS, externa projekt. Kostnad för boende och resor för de fem personer kommunen betalar för beräknas till cirka 70 000 kr.

Relaterat:

Senast uppdaterad: