Bra att veta om antagning och skolstart i gymnasiet

Här har vi samlat information och länkar som är bra att du som vårdnadshavare till en blivande gymnasieelev känner till.

Om antagningen och vad som händer sedan

I slutet av juni har antagningsenheten i Vindeln sammanställt och fördelat platserna till de olika programmen. Eleverna i årskurs 9 har fått ett lösenord så att de kan logga in på gymnasieantagningens hemsida.

Slutgiltig antagning sker den 27 juni och dagen efter kan eleverna logga in och svara. Den 4 augusti är sista datum för att svara på antagningsbeskedet. I augusti påbörjas reservantagningen och det pågår månaden ut. På antagningens hemsida hittar du mer information och viktiga datum. Klicka in på gymnasieantagningen.nu (länk) Länk till annan webbplats.

Detta händer nu på gymnasieskolorna

Under våren och försommaren arbetar rektorerna på gymnasieskolorna med scheman och planering inför hösten 2023. Det sker också överlämningar mellan elevhälsan i grundskola och i gymnasiet.

Vid skolstart när elever har blivit placerade i klasser, får vi förfrågningar om byte i de program som har flera klasser i årskurs 1. På gymnasiet har vi som policy att inte tillmötesgå sådana önskemål. Klassindelningar görs utifrån organisatoriska förutsättningar samt överlämningar från grundskolan där särskilda skäl framgår.

Information innan skolstart

Under varje skolas hemsida kommer det i slutet av sommarlovet att finnas ”frågor och svar” som relaterar till skolstarten, du hittar dessa genom att söka på skelleftea.se/skolansnamn.

Det kommer även att skickas ut ett välkomstbrev med information innan terminen börjar måndag den 21 augusti.

Om samtycken

Som vårdnadshavare behöver du ge samtycke för till exempel elevdatorer och frivilliga drogtester. Du har fått ett sms om detta, så kom ihåg att svara om du inte redan gjort det. Du kan läsa mer om detta på nedanstående länkar:

Elevdatorer - Skellefteå kommun (länk)
Frivilliga slumpvisa drogtester - Skellefteå kommun (länk)

Om resor

Om din ungdom har långt till skolan går det ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning. Du kan läsa mer om detta på resor och inackordering - Skellefteå kommun (länk)

Alla ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att ansöka om gratis busskort för fritidsresor. Du kan läsa mer på Avgiftsfria fritidsresor (länk)

Nationella minoriteter

Elever som tillhör de fem nationella minoriteterna har rätt till två timmar i veckan av modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Eleven har också möjlighet att läsa sitt minoritetsspråk som modernt språk. De språk som räknas som minoritetsspråk är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Du lan läsa mer om detta på nedanstående länkar:
Nationella minoriteter - Skellefteå kommun (länk)
Modersmål i gymnasiet - Skellefteå kommun (länk)

Om frånvaro

Fram till att din ungdom fyller 18 år är det du som vårdnadshavare som anmäler
frånvaro vid sjukdom. All frånvaroanmälan sker i Edlevo. Anmäl frånvaro i innan första lektionen, annars får din ungdom ogiltig frånvaro. För att logga in behöver du bankID, om du inte har det, kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.
Du kan läsa mer om hur då går till väga på sidan Frånvaroanmälan för gymnasiet (länk)

Relaterat:

Senast uppdaterad: