Nya krav på utformningen av Skellefteås för- och grundskolor ska ge bättre lärmiljöer

Barn som har varma overaller på sig och lär sig cykla på bobbycars

För- och grundskolenämnden har godkänt två nya funktionsprogram som styr utformningen av kommunens framtida förskolor och grundskolor, och som påverkar hur befintliga lokaler byggs om.

I Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete med de nya funktionsprogrammen har forskning och beprövad erfarenhet varit vägledande. Särskilt stor vikt har lagts vid att fånga upp synpunkter och önskemål hos personalen som jobbar ute i verksamheterna.

– En viktig del i arbetet med funktionsprogrammen har varit att lyssna in vad personalen efterfrågar, säger Robert Lundström, lokalsamordnare, och fortsätter:

– Ett exempel på det är att en stor del av förskolepersonalen önskar flera entréer till byggnaden, eftersom det bland annat skapar smidigare övergångar mellan inom- och utomhusvistelse och mer trygghet för barnen. I förskolans nya funktionsprogram är därför flera entréer en av riktlinjerna.

Ett annat funktionskrav som finns med i programmet är att förskolor planeras med utgångspunkten för att byggas för minst 80 barn och fyra avdelningar. Barngrupperna ska kunna organiseras på olika sätt under dagen utifrån barnens behov och personalen ska kunna samarbeta i team över avdelningsgränserna.

I grundskolan har eleverna att vänta tryggare omklädningsrum i samband med idrottsundervisningen, exempelvis genom att duschutrymmena inreds med låsbara duschbås. Som komplement till gruppomklädningsrum kommer ett antal enskilda omklädningsrum med dusch att finnas. För årskurs F-6 planeras en ny sorts lokal i form av en kombisal för båda slöjdarterna, som även går bra att använda till undervisning i bild och NO. Fritidsverksamheten kommer dessutom få tillgång till kombisalen för att använda den till kreativa aktiviteter. En nyhet för lärare och personal som jobbar med elever är aktivitetsbaserade arbetsrum, där det kommer finnas tillgång till ytor för både fokus och samarbete.

– Vi vill bygga bra lokaler för att möta framtiden för både barn och medarbetare och därför har vi nu beslutat att anta dessa funktionsprogram, säger Fredrik Stenberg, ordförande i för- och grundskolenämnden.

Hållbarhet, flexibilitet, tillgänglighet och trygghet har varit ledord som genomsyrat innehållet i de nya funktionsprogrammen.

Relaterat:

Senast uppdaterad: