Skolskjutsen påverkas idag av vädret

På grund av rådande väderomständigheter kommer flera skolskjutsar med buss och taxi att påverkas och tidigareläggas idag. Skoldagen kommer också att avslutas tidigare för flera elever.

Information om ändringar i körschemat går ut till skolor och via dem kommer elever och vårdnadshavare att informeras.

Detta innebär också att skoldagen avslutas tidigare för många elever. Bland annat så slutar gymnasieskolorna sin skoldag redan kl 14.00. Det är för att elever ska kunna ta sig hem på vanligt sätt. Eventuellt kan bussar senare i eftermiddag ställas in - så håll koll på Ta bussen.nu Länk till annan webbplats. för eventuella ändringar.

Orange vädervarning

SMHI har gått ut med en orange vädervarning för Västerbottens kustland under tisdagen. Det väntas mycket begränsad framkomlighet på vägarna.

För att hålla dig uppdaterad kan du gå in på SMHI:s vädervarningar på sidan https://www.smhi.se/.../varningar-och-meddelanden/varningar Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: