Fler förskoleplatser på södra sidan älven när Orrens förskola öppnar igen

Måndagen den 8:e januari välkomnades de första barnen till Orrens förskola på Sunnanå. Förskoleverksamheten har varit nedlagd sen den nya förskolan på Falkträsket invigdes för några år sedan, men i takt med att behovet av förskoleplatser växer i stan tas nu förskolan i bruk igen.

– Det är kul att Skellefteå och vårt område har många barn som vill ha plats i förskolan. Vi har sett fram emot att öppna upp och välkomna familjerna till oss. Pedagogerna är laddade och har förberett sig väl inför uppstarten, säger Petra Sahlin, rektor för förskolorna på Sunnanå.

Orren har två avdelningar; Blåbäret och Lingonet, med plats för totalt 40 barn. Förskolans utemiljö är anpassad för olika typer av aktiviteter där barnen ges möjligheter att utforska och upptäcka. I lokalen finns ett mottagningskök och maten tillagas på Sunnanå förskola. Sex pedagoger är anställda och redo att sätta igång verksamheten tillsammans med barnen.

– Vårt gemensamma mål just nu är ”En hållbar vardag med leken i fokus”. Vi vill ge tid till barnens lek och fantasi och det ska finnas som grund i vår utbildning, säger Petra Sahlin.

Relaterat:

Senast uppdaterad: