Kompetens styrka i företagens bedömning av Skellefteå kommun

Kompetens och bemötande är två områden som utmärker Skellefteå kommun i positiv bemärkelse när företagare bedömt kommunens myndighetsutövning. När samtliga områden vägs ihop landar indexvärdet på 72, vilket är en bra nivå. I analysen av mätningen konstateras att tillgänglighet och effektivitet är de två områden som främst behöver förbättras för att kunna höja värdet ytterligare.

Mätningen som ligger till grund för resultaten heter Insikt och leds av Sveriges kommuner och regioner. I Skellefteå gjordes ett urval av 411 företag som haft avslutade myndighetsärenden under året, varav 193 besvarade enkäten. Skellefteå kommun har deltagit i mätningen sedan 2012.

– Mätningen är en av de viktigaste vi följer. För att ta tillvara alla de unika tillväxtmöjligheter vi har i Skellefteå behöver vårt stöd och samarbete med företagen hålla högsta klass. Vi tar åt oss av berömmet vi får och kavlar upp ärmarna inom de områden där vi behöver bli bättre, säger Hans Andersson, chef på förvaltningen för samhällsbyggnad på Skellefteå kommun.

Årets resultat är fortsättningen på en positiv trend för Skellefteå kommun när det handlar om företagens bedömning. Under de senaste sex åren har man gått från ett knappt godkänt betyg till ett bra resultat på det sammanfattande värdet – även om man ligger strax under genomsnittsvärdet för alla svenska kommuner som är 74.

Bemötande, kompetens och rättssäkerhet var de tre områden där Skellefteå kommun presterade bäst. Information, tillgänglighet och effektivitet är områden med lägre betyg, där de två sistnämnda är tydligt lägre än riksgenomsnittet.

De myndighetsområden som mätningen innefattar är Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö/Hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Inom Livsmedelskontroll och Brandtillsyn når Skellefteå indexvärden som är högre än 80, vilket är mycket starka resultat.

Inom bygglov är betyget lägst med ett just så pass godkänt resultat på 63. Det samt markupplåtelser är de områden där Skellefteå kommuns resultat tydligt försämrats – för två år sedan nådde byggloven ett sju enheter högre indexvärde. Markupplåtelser har försämrats med tio enheter, men är ett område med få svarande vilket kan skapa stora variationer i mätresultat.

– Även i de områden där vi får lägre betyg får vi goda omdömen när det handlar om kompetens och bemötande. Men här har vi ännu större utmaningar när det handlar om att möta förväntningarna på tillgänglighet och effektivitet, säger Hans Andersson.

Sammanfattande indexvärden för varje område med resultat för 2019 inom parentes: Brandtillsyn 84 (87), Bygglov 63 (65), Markupplåtelser 71 (81), Miljö/Hälsoskydd 70 (69), Livsmedel 81 (78), Servering 79 (79).

Om mätningen. Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Den leds av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. 2020 deltog 193 kommuner i mätningen.

Vill du svara på en enkät om webbplatsen?

Genom att svara på enkäten hjälper du oss förbättra webbplatsen. Tack!

Svara på vår enkätlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se